OBCHODNÍ PODMÍNKY pro on-line prodej vstupenek

Chystáte se objednat vstupenku na představení z produkce společnosti Pixa-pro s.r.o., se sídlem Školní 378, 251 66 Senohraby, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 178813, IČ:  24835706 (dále jen „my“ nebo „pořadatel“). Nákup a využívání těchto vstupenek se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami, se kterými se důkladně seznamte.

 

NÁKUP VSTUPENEK

 1. Rezervace, objednávání a/nebo nákup vstupenek technicky zajišťuje společnost TicketArt s.r.o.. Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno něco jiného, řídí se rezervace, objednávání a/nebo nákup vstupenek podmínkami a pokyny společnosti TicketArt, s.r.o. dostupnými zde. V případě rozporu mají přednost tyto obchodní podmínky pořadatele.
 2. Pořadatel umožňuje následující způsoby vyzvednutí vstupenek:
 3. osobní vyzvednutí vstupenek v pokladně předprodeje;
 4. zaslání eVstupenky na Vámi zadaný e-mail;
 5. doručení vstupenek poštou po ČR – Cenné psaní (pouze při platbě na fakturu); manipulační poplatek za doručení vstupenek je 60 Kč
 6. Pořadatel umožňuje následující způsoby platby:
 7. bankovním převodem v rámci ČR;
 8. na fakturu;
 9. online platební kartou.
 10. Vstupenky lze v rezervovat do:
 11. dne konání představení (v případě zakoupení vstupenky v pokladně předprodeje). Rezervace je platná 1 – 3 dny, po dohodě lze platnost rezervace prodloužit;
 12. 8 dnů přede dnem konání představení (v případě platby bankovním převodem a osobního vyzvednutí vstupenek);
 13. 7 dnů přede dnem konání představení (v případě platby bankovním převodem a využití eVstupenky);
 14. 14 dnů přede dnem konání představení (v případě platby na fakturu a doručení vstupenek poštou).
 15. Vstupenky lze objednávat do 14 dnů přede dnem konání představení. Při objednávání vstupenek je možné využít následujících možností doručení:
 16. osobní vyzvednutí vstupenek;
 17. doručení vstupenek poštou po ČR – Cenné psaní.
 18. Vstupenky lze zakoupit do:
 19. 1 dne přede dnem konáním představení (v případě platby online platební kartou a osobního vyzvednutí vstupenek);
 20. dne konání představení (v případě platby online platební kartou a využití eVstupenky).
 21. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) nelze odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem, jejímž předmětem je volnočasová aktivita poskytovaná v určeném termínu. Proto doporučujeme před odesláním objednávky pečlivě zkontrolovat všechny zadané údaje, zejména výběr představení, den konání představení a počet vstupenek.

 

VYUŽÍVÁNÍ VSTUPENEK

 1. Zakoupené vstupenky pečlivě uschovejte. Za zatracené vstupenky se neposkytuje náhrada, ledaže výslovně určíme jinak.
 2. Při vstupu do sálu pořadatel kontroluje vstupenky a dále doklady, na jejichž základě byla poskytnuta sleva. Nepředložení jakéhokoliv z těchto dokladů může vést k neumožnění vstupu na představení.
 3. UPOZORNĚNÍ:Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním vstupenky nebo eVstupenky (dále jen „vstupenka“). Vstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na představení bude umožněn pouze na základě té vstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první. Při opětovném předložení vstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na představení umožněn bez ohledu na to, kdo vstupenku předloží.

 

DALŠÍ POKYNY POŘADATELE

 1. Vezměte na vědomí, že pořizování fotografií a zvukových či zvukově obrazových záznamů v průběhu představení je zakázáno. Nerespektování tohoto zákazu může vést k vyvedení z místa konání představení a k dalším krokům pořadatele dle autorského a trestního práva.
 2. V sále je zakázáno konzumovat jídla či nápoje.
 3. Změny v programu a v osobách účinkujících jsou vyhrazeny.
 4. V případě zrušení nebo nekonání představení Vám pořadatel nabídne:
 5. původně plánované představení v náhradním termínu; nebo
 6. vrácení vstupného (právo na vrácení peněz máte i v případě, že se rozhodnete nabídky náhradního termínu nevyužít).
 7. Vaše práva v případě, že bylo zahájené představení přerušeno na dobu delší než 1 hodina, případně nebylo dohráno, bude pořadatel řešit individuálně.
 8. Vstupenky jsou vždy na konkrétní místa. Při usazování dbejte pokynů pořadatele.
 9. Po zahájení představení je vstup do sálu možný pouze se souhlasem pořadatele. Pokud pořadatel vstup nepovolí, je vstup do sálu možný až po přestávce.