FOTOSYNTÉZA

Fotosyntéza je z řeckého „fótos-světlo“ a „synthésis-skládání“. Čili skládání ze světla – ze slunečního světla. Nebo taky se říká fotosyntetická asimilace. Je to složitý biochemický proces.

Při tom procesu se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. To se využívá k tvorbě organických sloučenin – cukrů – z anorganických látek – oxidu uhličitého a vody.

Jde tedy o přeměnu energie uložené ve slunečním záření na energii chemickou, posléze využívanou rostlinami a některými dalšími živými organismy. Nejdůležitější roli v něm hraje zelené barvivo chlorofyl, které je uloženo v tzv. reakčním centru tvořeném proteiny, jejichž úkolem je absorbovat energii ze světla. Ačkoliv můžeme fotosyntézu poměrně jednoduše popsat, jedná se o vskutku komplexní proces, díky němuž život na naší planetě nejen vznikl, ale také se může dále vyvíjet.

Nakreslete obrázek, jak si takovou fotosyntézu představujete a pošlete mailem na: linda.matouskova@pixapro.cz. Nejlepší obrázky budou odměněni vstupenkami na vybraný muzikál z naší produkce.