NÁBORY – KONKURZY DO VÝBĚROVÝCH MUZIKÁLOVÝCH KURZŮ NA ROK 2020 / 2021

HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ

  

Ve školním roce 2020 / 2021 budeme působit pouze v Hudebním divadle v Karlíně, kam přibíráme nové děti formou konkurzů.

Termín konkurzů bude pravděpodobně v červnu, do konce května se můžete přihlásit.

 

 Co se v kurzech učí:

– jevištní pohyb a tanec
– intonace a rytmus, hudební průprava a nácvik písní (hromadná výuka v jednotl. Skupinách)
– herectví a jevištní mluva

Kurzy probíhají jednou týdně podle zařazení do skupiny v pondělí nebo v úterý a trvají 1,5 – 3,5h (podle věku), ceny kurzovného 2.250 – 5.250/pololetí.

Děti budou ve skupinkách po max. 18 dětech a během výuky budou navíc děleny na 2 až 3 skupiny.

Kurzy nezahrnují individuální výuku zpěvu. Ta bude řešena individuálně a budeme ji též organizovat.

Talentované děti mohou být obsazovány do divadelních inscenací a pořadů HDK, samotná účast v kurzech toto ale nezaručuje.

Podmínky přijetí:
– požadovaný věk: 7-18 let – POZOR – nově vypisujeme konkurzy i pro děti 6-7 let – budou zařezeny do muzikálové přípravky v úterý od 14.30h
– uchazeči musejí mít hudební sluch a rytmus, pohybové a taneční schopnosti, herecké předpoklady
– uchazeči nesmějí mít závažnou vadu řeči, tělesný a pohybový handicap
– uchazeči musejí docházet na individuální výuku zpěvu a to buď ke svému stávajícímu lektorovi, pokud již nějakého mají, nebo k některému z lektorů Muzikálového studia Múzy.
(Cena za individuální výuku zpěvu není zahrnuta v ceně kurzovného)

Uzávěrka přihlášek: do 31. května 2020

Konkurz probíhá ve 3 disciplínách:
Herectví: přednes 1 básně, nebo krátkého monologu, improvizace s lektorem na dané téma
Tanec: jednoduché prvky akrobacie, nácvik krátké choreografie s lektorem, improvizace
Zpěv: připravit a zazpívat 1 lidovou píseň, 1 moderní píseň, vše v češtině, zkouška intonace a rytmu

Další informace ke kurzům a konkurzům na tel.: 603 516 647, Linda Matoušková

Lektoři: Alena Pixová, Radek Fišer, Filip Hořejš, Kateřina Herčíková, Anna Julie Slováčková, Genny Ciatti, Kateřina Průšová a další